Hizmetlerimiz

Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim, şirketlerin mali tablolarının finansal raporlama standartları doğrultusunda incelenerek işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçek şekilde gösterip göstermedi...
>>>

Vergi Denetim ve Danışmanlığı

Vergi denetimi ve danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde amacımız müşterilerimizin vergiyi bir işletme maliyeti olarak yönetmesine yardımcı olmaktır...
>>>

Müşavirlik Hizmetleri (Outsourcing)

Consulta' nın Müşavirlik (Outsourcing) Hizmetlerini sunarken temel yaklaşımı,...
>>>

Kurumsal Finansman Danışmanlığı

Kurumsal Finansman Danışmanlığı Bölümü konusunda uzman ekibi ve geniş tecrübesi ile vergi ve mali hukuk danışmanlığının yanı sıra şirket satış ve alım işlemlerinden, sermaye yaratma, değerleme ve duru...
>>>

Yönetim Danışmanlığı

Müşterilerimizin değişen ihtiyaçları karşısında, rekabet ettikleri pazarda onları ileriye götürecek, vizyon ve hedeflerine ulaştıracak stratejilerin oluşturulmasında, stratejilerin uygulamaya geçirilm...
>>>

Simülasyonla Marka Stratejisi

Brandsim simülasyon ve veri madenciliği teknolojilerini kullanarak marka ve pazarlama danışmanlığı veren, pazar araştırmasından alınan verilerle analiz ve hedefleme yaparak markalar için doğru stratej...
>>>

Eğitim Çözümlerimiz

Sınıf içi eğitimler genel katılıma açık olarak gerçekleştirilir. Konu eğitimlerde, mevcut eğitim ihtiyaçları ve/veya gelecekteki muhtemel kişisel ya da kurumsal ihtiyaçları karşılamak amaçtır....
>>>

Turquality Ön İnceleme ve Hazırlık

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülen devlet destekli teşvik programı olan Turquality Programı kapsamında akredite edilen Consulta Yönetim Danışmanlığı, programa başvurmak isteyen firmalara pr...
>>>
Eğitim Takvimi
// Ocak 2020