Aranan Kelime
Teklif Talebi
Müşavirlik Hizmetleri (Outsourcing)
Consulta' nın Müşavirlik (Outsourcing) Hizmetlerini sunarken temel yaklaşımı,
Muhasebe Personel Destek Hizmetleri
Muhasebe Personel Destek Hizmetleri kapsamında müşterilerimize aşağıda belirtilen konularda destek olmaktayız:
Turquality Ön İnceleme ve Hazırlık
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülen devlet destekli teşvik programı olan Turquality Programı kapsamında akredite edilen Consulta Yönetim Danışmanlığı, programa başvurmak isteyen firmalara programın gereksinimlerini karşılamaları konusunda
Ekonomi Bakanlığından İhracata Destek
Ekonomi Bakanlığı yazılı yaptığı açıklamada, 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihracatçıların ihtiyaçlarına uygun olarak katma değerli ihracatın artırılmasına yönelik desteklerine yenilerini ekleyeceğini bildirdi. Bu kapsamda, tasarımcı ve sanayicilerimizin aynı platformda buluşmasına imkân sağlayacak bir enstrümanla yeni bir destek mekanizması geliştirilmiş olup, 2014/4 sayılı tasarım desteği hakkında tebliğ (tebliğ no: 2008/2)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ, 21.12.2014 tarihli 29212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Consulta ile Turquality Yolculuğu
Turquality Programı’nda veya Marka Destek programı kapsamında yer almak sadece alınan teşvikler ve finansal destek açısından değil, şirketlerin kurumsal anlamda gelişmeleri, çalışanların buna paralel olarak kendilerini geliştirmeleri, Turquality ve Marka Destek programı kapsamında bulunan network’e dahil edilmeleri açısından da son derece önemlidir.
Turquality Destekleri
Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi, Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi, Franchise destekleri, Kurumsal Danışmanlık Destekleri, Lokasyon araştırması, hukuk ve belediye, vb. giderlere ilişkin destekler, Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik alınan sertifikasyonlara ilişkin destekler, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Harcamalarının Desteklenmesi, Moda/Endüstriyel Ürün Tasarımcısı ile Aşçı/Şef Giderlerinin Desteklenmesi.
Neden TEKNOPARK?
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 1. Maddesinde belirtilen kanunun amacının ‘’Üniversitelerin akademik kurullarının bilgi birikiminin sanayicilere aktarılarak ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik yapı kurulması, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, teknoloji yoğun üretim programlarının artırılması, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı tanınması, teknoloji yoğun yatırım ve üretimlerin artırılması’’ olduğunu görmekteyiz.