Eğitim Çözümlerimiz
Sınıf içi eğitimler genel katılıma açık olarak gerçekleştirilir. Konu eğitimlerde, mevcut eğitim ihtiyaçları ve/veya gelecekteki muhtemel kişisel ya da kurumsal ihtiyaçları karşılamak amaçtır.

Sınıf içi Eğitimler

Sınıf içi eğitimler genel katılıma açık olarak gerçekleştirilir. Konu eğitimlerde, mevcut eğitim ihtiyaçları  ve/veya gelecekteki muhtemel kişisel ya da kurumsal ihtiyaçları karşılamak amaçtır.

İş ve kişisel iş yapma becerisi eğitimleri, öğrenenlerin yetenek ve uzmanlıklarını gerçek dünyada uygulamasını sağlayarak kişisel gelişimleri, kariyer beklentileri ve birikimlerine gerçek bir değer katmasına destek olur.

Çalışanların işletmede sürdürdükleri ya da ileride yüklenecekleri görevleri etkili bir şekilde gerçekleştirmeleri için, onların mesleki bilgi birikimlerine katkıda bulunan fikir, etkin karar alma, tutum ve davranışlarında verimli değişimler yaratmayı amaçlıyoruz.

Eğitim programlarımızda standart sınıf eğitimi tekniği asgari düzeyde tutulur ve “interaktif” uygulama için gerçek ya da gerçekleşmesi muhtemel örnekler dahil edilir ve grup tartışma ortamları oluşturularak, katılımcıların eğitimden maksimum fayda elde etmesi sağlanır.

Şirket içi Eğitimler

Sürekli büyüyen dünya pazarında, globalleşme süreci ile ticaret imkan ve alternatiflerinin artması sonucu doğan, sürekli öğrenme- gelişim- değişim gerektiren iş fonksiyonlarında, şirketlerin bilgi/ uzmanlık yetersizliğinden kaynaklanan hata maliyetlerini CBT eğitim organizasyonları desteği ile en aza indirmek ve verimliliğin arttırılmasına katkıda bulunmak temel hedefimizdir.

Şirkete özel eğitimlerle; kuruluşların kültürünü anlayıp, kuruluşun diliyle, iş durumlarına özel eğitim çözümleri üreterek, farklı sektörlerden, farklı müşterilerimizin, farklı eğitim beklenti/ihtiyaçlarına CBT olarak ortak bir çözüm olmayı amaçlıyoruz.

Eğitimlerimiz için seçtiğimiz eğitmenlerimiz sektörlerinde isim yapmış ve reel sektör hakkında yüksek seviyede bilgi sahibi olan akademisyen ve / veya profesyonellerden oluşmaktadır.

Eğitimlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak ve kurumunuzun ihtiyaç duyduğu eğitim / eğitimler ile ilgili talepte bulunmak için lütfen bize ulaşınız.