Gündemdeki Konular
Consulta faaliyet gösterdiği alanlarda, güncel konular ile ilgili röportaj, makale, analiz ve raporlar hazırlamakta; müşterilerine değer katacak bilgi, deneyim ve yol haritalarını bu alanda paylaşmaktadır.

Günümüzde müşterilerin değişen ihtiyaçları karşısında, rekabet ettikleri pazarda onları ileriye götürecek, vizyon ve hedeflerine ulaştıracak stratejilerin oluşturulmasında, stratejilerin uygulamaya geçirilmesinde ve teknoloji ile desteklenmesinde danışmanlık hizmetleri sunan Consulta, bağımsız denetim, vergi danışmanlığı, kurumsal finansman, mali müşavirlik ve yönetim danışmanlığı alanlarında, gündemdeki konular ile ilgili; makaleler, analizler ve raporlar hazırlamakta, müşterilerine değer katacak güncel bilgi ve deneyimlerini müşterileri ile paylaşmaktadır. Bağımsız Denetim ve Vergi Danışmanlığı alanlarında; vergide yeni uygulamalar, mevzuat değişiklikleri, yasalar hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler, muhasebe standartları, denetim standartları, mali tablo analiz teknikleri, sosyal güvenlik mevzuatı, iş hukuku, hata ve hile denetimi, uluslar arası vergi anlaşmaları, finans sektöründe öne çıkan bilgi teknolojileri, yöneticilerin hukuki sorumlulukları, teşvik sistemleri, gümrük işlemleri, bağımsız denetime hazırlanma süreci, şirket satın alma süreçleri ve aile şirketlerinde sürdürülebilirlik konusunda yol haritaları ile ilgili deneyim ve bilgilerini de müşterilerine aktarmaktadır. Gündemdeki Konular bölümünde, zaman zaman sektör öncüleri olan kurum ve kuruluşlarının yüksek düzey yetkilileri ile Consulta tarafından gerçekleştirilen röportajlar, Consulta global partnerlarından olan European House Ambrosetti ve Software AG ile gerçekleştirilen ortak çalışmalar, raporlar ve analizler de yer alacaktır. Yönetim Danışmanlığı alanında faaliyet gösterilen sektör ve alanlarda, ön plana çıkan trendler, operasyonel ve stratejik uygulamalar ve iş yapma şekilleri ile ilgili haberleri, analiz ve raporlar paylaşılmaktadır.