Kariyer Yönetimi
Consulta, bünyesinde çalışan HR direktörleri ve kariyer konusunda uzmanlaşmış bireylerle, çalışanları kariyer gelişimleri ile ilgili periyodik olarak destek vermekte, workshoplar düzenlemektedir.

Consulta, bünyesinde çalışan HR direktörleri ve kariyer konusunda uzmanlaşmış bireylerle, çalışanları kariyer gelişimleri ile ilgili periyodik olarak destek vermekte, workshoplar düzenlemektedir.

Yeni bilgilerle tanışmak, mevcut bilgiler ile yeni bilgileri harmanlayarak sürekli artan bir ivme ile çalışanların kariyer süreçlerinin gelişimine destek olmak Consulta’nın en önemli misyonlarındandır.

Kariyer gelişimi esnasında Consulta’nın çalışanlarına sunduğu,  gerek kişisel, gerek teknik eğitimlerle çalışanların ihtiyaç duydukları alanlarda bilgi birikimlerinin artması hedeflenmektedir. 

Ayrıca belirli periyotlarla yöneticileri ile birlikte gerçekleştirdikleri kariyer yönetimi çalışmaları ile, mevcut durumları, gelecekte kendilerini görmek istedikleri alan, güçlü yanları ile gelişime açık taraflarını çok daha net bir şekilde görmeleri sağlanarak, çalışanların netleşmiş bir vizyonla çalışma hayatlarını mutlulukla sürdürmelerini arzulanmaktadır.