Kurumsal Finansman Danışmanlığı
Kurumsal Finansman Danışmanlığı Bölümü konusunda uzman ekibi ve geniş tecrübesi ile vergi ve mali hukuk danışmanlığının yanı sıra şirket satış ve alım işlemlerinden, sermaye yaratma, değerleme ve durum tespit çalışmalarına kadar geniş bir kapsamda müşterilerine hizmet sunmaktadır.

Kurumsal Finansman Danışmanlığı Bölümü, konusunda uzman ekibi ve geniş tecrübesi ile vergi ve mali hukuk danışmanlığının yanı sıra şirket satış ve alım işlemlerinden, sermaye yaratma, değerleme ve durum tespit çalışmalarına kadar geniş bir kapsamda müşterilerine hizmet sunmaktadır.

Consulta, ulusal ve uluslararası mali ve vergi hukuku bilgisini, zengin deneyimi ile yabancı ve yerli yatırımcılara verdiği yüksek kalitedeki vergi ve hukuk mevzuatının birbirini tamamlayıcı yöndeki hizmetleriyle birleştirerek hem müşterilerine, hem de ülkemize katma değer yaratmaktadır. Hızla değişen iş dünyasında ve rekabette önde olma yarışı içinde, şirket birleşmeleri ve devralmalar iş hayatının vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Satış ya da birleşme işleminin istenen hedeflere ulaşıp ulaşamaması, projelerin yapılış tarzını ön plana çıkarmaktadır. Satışa konu şirketin fiyatı doğru tespit edilse dahi, çoğunlukla birleşme ve devralma işlemlerinde değer kaybı oluştuğu gözlemlenmektedir. Benzer şekilde şirket satışları, sermaye piyasasından fon sağlama girişimleri veya sermaye artırımlarında değer kaybını en aza indirecek stratejiler en doğru zamanlama ile yapılmak yerine, piyasa şartlarının etkisinde kalınarak değer erozyonu oluşumuna neden olmaktadır.

Özelleştirme ve halka arz konularında gerekli denetim hizmetlerinin sunulması ve prospektüs hazırlanması, Şirket değerlemeleri, Yabancı kuruluşlarla birleşmeler, Satın alma konularında danışmanlık verilmesi, Şirket faaliyet raporlarının tasarımı, hazırlanması ve geliştirilmesi, Şirket karlılık ve maliyet analizlerine yönelik raporlar hazırlanması, Şirket bütçe ve uzun süreli iş planlarının hazırlanması, Proje finansmanı ve öz kaynak finansmanı bulunmasında danışmanlık hizmetleri, Şirket bölünme, birleşme ve devir alma İşlemlerinde danışmanlık hizmetleri, Halka açık olmayan şirketlerin bağımsız denetime hazırlanması, Şeffaflık raporu ve Kurumsal Yönetim uyum raporları hazırlanması, Kredi derecelendirme çalışmaları yapılması, Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve halka arzında danışmanlık hizmeti vermektedir.