KVKK Uyum Projesi Yönetimi ve Danışmanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki Hukuki Yükümlülüklerini ve Bilgi Güvenliği Yükümlülüklerini, Risk Yönetimi ve Proje Yönetimi metedolojileri ile ele alan KVKK Uyum Projeleri hayata geçiriyoruz.

​Danışmanlık Hizmetleri

İhtiyaç

 • KVK Kanunu kapsamında şirketlerin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanması.
 • Şirket süreçlerinin faaliyet bazlı olarak tespit ve dokümante edilmesi
 • VERBİS kaydının gerçekleştirilmesi, irtibat kişisinin tayini
 • Bilgi ve bilişim sistemleri teknik tedbir kapsamının ve yasal uyumluluğun sağlanması

Çözüm Önerisi

 • KVKK Eğitimleri ile farkındalık sağlamak
 • Süreç keşif ile Fark Analizi yapılarak şirketin KVKK kapsamında veri işlediği süreçlerinin belirlenmesi
 • Gerekli açık rıza ve aydınlatma metinlerinin hazırlanması
 • Sözleşme örneklerinin incelenmesi ek protokollerin hazırlanması
 • İş süreçlerinde elde edilen, işlenen ve aktarılan kişisel verilerin belirlenmesi ve veri envanterinin oluşturulması
 • Şirketin KVKK ile ilgili İdari ve Teknik Tedbirlerin belirlenmesi

Kazanım

 • Şirketin KVKK kapsamındaki yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile idari ve cezai sorumluluğun kontrol altına alınması
 • Şirketlerde kişisek verilerin ile ilgili farkındalık ve veri koruma kültürünün  ve vizyonunun oluşması

Proje Akış Planı İçin Lütfen Tıklayınız