Neden Süreç Yönetimi, Neden ARIS?
İş süreçlerinin modellenmesi ve yönetimi işimizin mevcut durumda nasıl yapıldığını göstermektedir. Süreç yönetimi terminolojisinde bu durum As-is olarak ifade edilmektedir.

Neden Süreç Yönetimi?

İş süreçlerimizi yöneterek sahip olduğumuz avantajlar:

İşimizi nasıl yapıyoruz?

İş süreçlerinin modellenmesi ve yönetimi işimizin mevcut durumda nasıl yapıldığını göstermektedir. Süreç yönetimi terminolojisinde bu durum As-is olarak ifade edilmektedir.

Kaynaklarımızı nasıl kullanıyoruz?

Mevcut durumda kaynaklarımızı ne kadar verimli kullandığımız konusunda fikir sahibi olmamızı sağlayacaktır.

İşimizi nasıl yapmalıyız?

As-is modellerin oluşturulması aynı zamanda süreçlerdeki düzeltilmesi gereken noktaların da tespit edilmesi anlamına gelmektedir. Süreç yönetimi terminolojisinde bu durum to-be olarak ifade edilmektedir. Süreç yönetimi to-be modellerin oluşturulmasını ve iş süreçlerinin en doğru şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

Kaynaklarımızı nasıl kullanmalıyız?

Süreç yönetimi mevcut kaynakların daha efektif kullanılmasını sağlamaktadır.  Bunun için iş süreçlerinin as-is modeller baz alınarak to- be modelleri oluşturulurken kaynak planlaması ve yönetimi yapılmalıdır.

Sürekli Geliştirme, inovasyon ve benchmarking

Süreç yönetimi dinamik bir yapıdır. İş süreçlerinin to-be modelleri oluşturulduktan sonra süreç iyileştirme çalışmaları devam etmelidir. Ayrıca süreç yönetimi benzer işler yapan rakipler ile kıyaslama yapma, sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili inovatif aksiyon alma konularını da kapsamaktadır.

İç Kontrol ve risk yönetimi

Süreçlerin doğru, zamanında ve verimli bir şekilde yürümesi için gerekli kontrol noktalarının süreçlere eklenmesi de süreç yönetiminin bir parçasıdır. Aynı zamanda süreç yönetimi kurumsal risk yönetimine de yardımcı olmaktadır. Kurum risklerinin belirlendikten sonra bu risklerin süreç bazına indirgenmesi, sorumlularının atanması ve etkin bir risk yönetimi yapılması süreç yönetimi ile çok daha verimli olacaktır.

Neden Aris?

Alanında en gelişmiş ve dünyada en çok tercih edilen programlardan biri olması

Lider endüstri analiz şirketi Gartner’ın yayınladığı sihirli kadran listelerinde (Gartner Magic Quadrant) Software AG Aris ile kurumsal mimari araçları kategorisinin lideridir.

Kolay kullanım özelliği, zengin özelliklere sahip araç seti, gelişmiş grafik özellikli objeler

Aris kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve süreç mimarı (architect), modelleyici (designer) ve son kullanıcılar (viewers, process owners) tarafından bütün işlemlerin kolayca yapılmasına imkan sağlar.

Database ve gruplama sistemi ile süreçlerin etkin yönetimi

Aris içerisinde süreçleri oluşturduğumuz databaselerin kolayca yedeklenmesi, geri yüklenmesi, kopyalanması ve birleştirilmesine imkan sağlamaktadır.  Gruplama sistemi ile süreçlerin kolayca sınıflandırılması, süreçlerin yalın ve kolay bir şekilde yönetimini sağlamaktadır.

Özelleştirilebilen modelleme kuralları ve objeler

Aris terminolojisinde filtre adı verilen modelleme kuralları ile kuruluşlar kendilerine özel modelleme kurallarını oluşturabilmekte ayrıca süreç modellemesinde kullanılan objeleri özelleştirebilmektedirler.

Süreçlerin standardizasyonu ve kütüphane mantığı

Süreç yönetimi terminolojisinde konvansiyon adı verilen modelleme kuralları oluşturularak tüm modelleyicilerin aynı dilden konuşması sağlanmaktadır.  Aris kütüphane mantığı ile süreçlerde kullanılan pozisyon, sistem, doküman vb. girdi ve çıktılar aynı yerden çekilmekte böylece standart bir görünüm elde edilmektedir. Aris’in sunduğu bu özellik ile de girdi ya da çıktılarda olabilecek olası değişimlerde sadece kütüphanedeki objenin değiştirilmesi bütün süreçlerde aynı değişimin olması için yeterli olmaktadır.

Kurumsal stratejilerin süreçler bazına indirilmesi

Aris kurumsal stratejilerin gerçekleşmesine yönelik kpi’ların belirlenerek süreçlere entegre edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu durum orta ve uzun vadeli kurumsal stratejilerin gerçekleşmesinde kritik öneme sahip süreçlerin belirlenmesi ve süreçlere kpi’ların bağlanması ile gerçekleşmektedir. Kritik performans göstergelerinin matematiksel bir modele oturtulması, takip edilmesi ve ölçülmesi gibi adımlar da Aris’in sunduğu hizmetlerdendir.

Gelişmiş raporlar ve sorgulamalar (Queryler)

Aris iş süreçleri üzerinde gelişmiş raporlar alabilmemizi ve sorgulamalar yapabilmemizi sağlamaktadır. Görev tanımlarının çekilmesinden, sahip olunan sistemlerin kullanım detaylarına kadar birçok rapor ve sorgulamalar sunulmaktadır. Kurumsal ihtiyaç oluşması durumunda kullanıcılar yeni rapor oluşturabilmekte ve bunu Aris üzerinde çalıştırabilmektedirler.

APG, GRC, Mashzone gibi bütünleyici modüller

Aris iş süreçlerinin onay döngüsünün otomasyonunu sağlayan APG (Automated process governance), risk ve uyum modülü GRC (governance, risk and compliance management) ve simülasyon modülü Mashzone’da bu uygulamalara ihtiyacı olan kuruluşlara bütünleşik hizmet sunmaktadır. Ayrıca Aris ERP alanında dünyanın önde gelen ürün ve hizmet sağlayıcısı olan SAP ile entegre çalışabilme özelliğine sahiptir.

Ebitda’ya Etkisi

Marka değeri ve pazar payı

Süreçlerin standart hale gelmesi ile farklı kişilerin aynı kalitede ürün ve hizmet üretmeleri sağlanarak müşteri memnuniyeti üst düzeye çıkarılacak ve marka değerine olumlu bir katkı yapılmış olunacaktır. 

Kaynakların etkin yönetimi

Aris ile süreç yönetiminin gelirlerin arttırılmasına ya da devamlılığının sağlanmasına bir diğer katkısı da kaynakların etkin yönetimidir. İnsan kaynağı, sistemsel alt yapılar ve diğer tüm kaynakların Aris ile süreç yönetimi kapsamında daha verimli hale gelmesiyle Ebitda’ya doğrudan etkisi görülecektir. Örnek vermek gerekirse sahip olunan sistemlerin süreçlere tam entegrasyonunun sağlanması ile süreçlerin verimliliği arttırılmış olacaktır. İş süreçlerinin to-be modellerinin oluşturulması ile insan kaynağının daha verimli kullanılması da bir başka örnektir.

Dar boğazların tespiti ve giderilmesi

Kuruluşun sunduğu hizmet ve ürünlerin arzını tehlikeye sokacak süreçlerin, süreç sahiplerinin, tedarik bileşenleri gibi etmenlerin tespiti ve yönetimi de Aris ile süreç yönetiminin bir parçasıdır. Ayrıca kurumsal risk yönetimi yapan kuruluşlar için süreçlere bağlanabilecek risk objeleri ile risklerin gösterilmesi, sorumlularının atanması ve yönetiminin yapılması mümkündür.

Süreç bazında risklerin tespiti ve yönetilmesi

Ayrıca kurumsal risk yönetimi yapan kuruluşlar için süreçlere bağlanabilecek risk objeleri ile risklerin gösterilmesi, sorumlularının atanması ve yönetiminin yapılması mümkündür.

Kurumsal stratejik hedeflerin süreç bazına indirgenmesi ve takibi

Aris ile süreç yönetiminin gelirlere en önemli etkilerinden birisi de stratejik hedeflerin süreçlere entegre edilmesi, sürekli izlenmesi ve gerektiğinde gelişen dış koşullara göre aksiyonların alınmasını sağlamasıdır. Böylece sağlıklı bir büyümenin yolu açılacaktır. Ayrıca süreç sahiplerinin ölçülebilir objektif kriterlere göre performanslarının değerlendirilmesi, kuruluşun başarısı ve insan kaynakları yönetimi açısından da son derece önemlidir.

Analiz yapma ve geliştirme

Aris ile süreç yönetimi çeşitli analizler yapabilmeyi kolaylaştırmaktadır. Sunulan hizmet ve ürünlerin sürekli geliştirilmesi ve yenilerinin oluşturulması için yol göstermektedir. Bunların da önemli birer verimlilik ve geliştirme sağlayacağı düşünülmektedir.

Son olarak görüldüğü gibi Aris tüm departmanların işlerini kolaylaştıracak ve geliştirecek bir programdır. Aris’in etkin kullanımı kuruluşların sektörlerinde fark yaratması için önemli bir adımdır.