Performans Yönetimi
Consulta’da İş yerindeki başarının ölçülebilir olması, hem çalışanın hem de kurumun gelişim sürecinin sağlıklı şekilde değerlendirebilmesi açısından Performans Yönetim sistemi uygulanmaktadır.

Consulta’da İş yerindeki başarının ölçülebilir olması, hem çalışanın hem de kurumun gelişim sürecinin sağlıklı şekilde değerlendirebilmesi açısından Performans Yönetim sistemi uygulanmaktadır.

Performans Yönetim sisteminde amaç, şirket ve çalışanın hedeflerini uyumlu bir hale getirerek ortak bir sinerji altında verimin devamlılığını sağlamaktır.

Bu amaçla Performans yönetim sistemimizde, pozisyonun gerektirdiği konu başlıkları ve hedefler netleştirilmektedir. Bu hedefler doğrultusunda iş performansının ölçülmesi ile ilgili çalışan ve yönetici ortak bir anlaşmaya varırlar. İhtiyaç duyulan yetkinlikler yönetici tarafından tespit edilir ve kişiye gelişimine katkı olacak şekilde ileri bildirimde bulunulur. Kişinin gelişimi belirli periyotlarla takip edilerek yıl sonunda yeniden değerlendirmeye alınır.

Consulta Performans Yönetim sistemi sonrasında elde edilen verilerle çalışanlarının Eğitim ve Gelişim süreçlerini, Kariyer Yönetimini ve Ücret Yönetimini daha etkili bir şekilde planlayabilmekte ve takip edebilmektedir. Böylece Consulta çalışanlarını, sarf ettikleri emekler için ödüllendirebilmekte ve hak ettikleri değeri onlara hissettirebilmektedir.