Sertifikalı Yetkilerimiz
Consulta Grup Şirketleri, hizmet alanlarına göre kurumsal yapılanmasını oluşturmuş beş adet kuruluştan oluşmaktadır
YETKİLERİMİZ
 
Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
 
  • Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) / ( KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç),
  • Sermaye Piyasası’nda işlem gören şirketlerde,
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından, bankalarda ve diğer finans kurumlarında,
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Enerji Piyasası’nda faaliyet gösteren şirketlerde,
 
bağımsız dış denetim yapma yetkilerini almıştır
 
Türkiye de ilgili Resmi Kurumlardan aldığı yetkiler kapsamında ,  dünyada çapında örgütlenmiş uluslar arası denetim kuruluşu olan INAA GROUP'un (International Network of Accountants and Auditors) Türkiye'deki tek temsilcisi  olarak,  grubun uluslararası kabul görmüş tüm teknik bilgisinden faydalanarak, hizmet kalitesini en üst düzeye ulaştırma vizyonu ile uluslararası denetimler konusunda sahip olduğu tüm yetkinlik , bilgi , birikim ve deneyimi ile ;
şirketlerin mali tablolarının yıllık ve ara denetimlerini, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) , Türkiye Finansal Raporlama Sistemi (TFRS)  ve Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlara  (UFRS) göre uzmanlık alanları doğrultusunda yapılanmış ekipleri ile bağımsız denetim de sunmaktadır.
 
Şirketimiz ayrıca , Maliye Bakanlığınca Şirket Ortaklarına Yeminli Mali Müşavirlik Kapsamında Tüm Hizmetleri Verme Yetkisi Verilmiştir.