Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Banka ve Sigorta Sandıklarının Teşviklerden Yararlanması - 06 Şubat 2020


Banka ve sigorta Sandıkları için 6111(ilave istihdam) ve 4857(engelli teşviki) Kanun teşviklerinden yararlanması Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan Genelge ile mümkün hale getirilmiştir. 

18.01.2019 tarihli 7161 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ile bilindiği üzere,

İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartları kolaylaştırılmış ve 120 gün kesintisiz hizmet bulunma şartı kaldırılarak, hizmet akdine tabi çalışması yeterli bulunmuş,

Aylık alt sınırı 1.000 TL’ye çekilmiş,

Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne babaları, bakmakla yükümlü olduğu kişiler kapsamına alınarak genel sağlık sigortasından faydalandırılmış,

Son olarak da 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki banka ve sigorta sandıkları için beş puanlık teşvikten yararlanmaları engellenmişti. 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 27.01.2020 tarihli 2020/01 sayılı Genelge ile sandıkların 6111 ve 4857 sayılı Kanun teşviklerinden faydalanabileceği belirtilmiştir.

Banka ve Sigorta Sandıkları: Şekerbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası, Sınai Kalkınma Bankası, İş Bankası, İmar Bankası, Fortisbank, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Esbank, Anadolu Anonim Türk Sigorta, Genel Sigorta, Şeker Sigorta, Milli Reasürans, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği personeli için kurulmuş bulunan sandıklar, bu kurumlarda çalışanların emeklilik ve sağlık ile ilgili hizmetlerini karşılamaktadır.

%50’den fazla kamu ortaklığı olan işyerleri çeşitli teşviklerden faydalanamamaktadır. 

Teşvikten faydalanmak isteyen işyerleri, diğer tüm koşulları sağlamakla yükümlüdür. 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih  : 27.01.2020

Sayı   : 41481264-207.02-E.1551987

Konu  : 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesine tabi sandıkların beş puanlık indirim uygulaması

GENELGE

2020/1

 

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan "Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır." hükmü 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 41. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, söz konusu hüküm 1.2.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel istihdam eden sandıkların, bankaların, sigorta ve reasürans şirketlerinin, oda, borsa ve birliklerin, sandık statüsüne tabi personelinden dolayı 1.2.2019 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası beş puanlık indirimden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel istihdam eden sandıklar, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler, 1.2.2019 tarihinden itibaren beş puanlık indirim uygulanmaksızın 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde ve 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan prim teşviklerinden yararlanabilecektir.

Bu Genelge hükümleri 1.2.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer. 2009/61 ve 2011/45 sayılı Genelgenin bu Genelgeye aykırı hükümleri 1.2.2019 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Consulta olarak sunduğumuz hizmetlere göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.