Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında 1003B Uygulaması Yürürlüğe Girmiştir - 02 Şubat 2020


Ocak ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz duyuru ile 01.01.2020 tarihinden itibaren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesi ve gönderilmesi esnasında beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilen mükelleflerden/işverenlerden talep edenlere, sadece ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik) ile elektronik ortamda gönderebilmeleri için mevcut e- beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi mümkün hale getirildiğini açıklamıştık.


Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açıldığından yeni dönem için MUH ve MUHGVK281 kodlu beyannameler uygulamadan kaldırılmıştır.


Ocak/2020 döneminden itibaren vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapanlar ile 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında beyanda bulunacak olan mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programının yeni versiyonunda yer alan aşağıdaki beyannameleri kullanmaları gerekmektedir:- 1003A Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek isteyenler için MUHSGK

- 1003B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek isteyenler için MUHSGK2

- 281 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında merkezden tek beyanname veren bankalar için MUHGVKSGK.


E-Beyanname uygulamasından faydalanabilmek için Beyanname Düzenleme Programı'nı kullanmanız gerekmektedir.https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html


 


Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Consulta olarak sunduğumuz hizmetlere göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.