Dijital Dönüşüm Stratejisi


Dijital dönüşüm, geleneksel yönetim sistemi yaklaşımında çalışan bir kurumun uçtan uca süreçler, kültür ve fiziksel varlıklar gibi yapısal unsurlarının “dijitalleştirilmesi”ni içeren sistematik ve bütünsel dönüşümüdür.
Bu dönüşüm yolundaki kurum, nihai hedefi olan “dijital işletme” modeline ulaşmak için standart olmayan belgelendirme veya tekrar yapılan benzer işler gibi eski usul alışkanlıklardan arınarak dijital çağın getirdiği ihtiyaçların
karşılanması adına farklılaşma gibi rekabet stratejileri, inovasyon ve müşteri deneyimi gibi konulara odaklanır. Consulta Yönetim ve Teknoloji Danışmanlığı, odağında dijital dönüşüm olan kurumların bu serüvenine dahil olup örgütlerin
daha etkin ve verimli hizmetler sunmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Dijital Dönüşümü önceliklendirmiş şirketler, çok yönlü ve teknoloji kaynaklı karar destek sistemleri ile analiz edilebilirliği en yüksek seviyede kurum yönetim sistemleri oluştururlar. Bu oluşumun sağlaması için;

• Teknolojinin bu kadar hızla değiştiği bir yüzyılda dönüşüm aktivitelerini hızla devreye almalı, beklenmeyen unsurlar görüldüğü an çevik yaklaşımları çalışma metodu haline getirmeli
• Kurumun günlük işlerinin devam ettiği unutulmamalı ve dönüşüm projeleri hızlı kazanımlarla mevcut hayatı desteklemeli,
• Tüm paydaşlar dinlenmeli ve 360 derece geribildirim yapılabilecek açık iletişim ortamları kurumları kurulmalı
• Kurum içindeki bilginin yapılandırılması KVKK gibi düzenlemelere uyumlu olmalı; bilginin merkezileşmesi ve veri güncellemesinin kontrollü olması sağlanmalı,
• Süreçlere içeriden değil, dışarıdan bakmalı ve müşteri gözüyle deneyimi yönetmeli
• Teknolojik yenilikler yakından takip etmeli, çalışanları güncel teknolojileri teşvik etmeli
• “Dijital işletme” kavramını tüm şirket paydaşları olarak içselleştirmelidir.

Dijital İşletme olmak vizyonundaki organizasyonlar bu tasarıma iş süreçlerini analiz ederek başlarlar. Consulta Yönetim ve Teknoloji Danışmanlığı, portföyündeki son teknoloji uygulamalarla 

- İş süreçleri analizi,
- Süreç yaşam döngüsünde süreç onay yönetimi ve sürekli iyileştirme,
- Kurumsal mimari ve BT Portföy Yönetimi,
- Hibrit Entegrasyon ve API Yönetimi,
- Aygıt Entegrasyonu ve Aygıt Yönetimi 

gibi konularda uzman kadrosu, başarılı uluslararası işbirlikleri ve güçlü referanslarıyla fark yaratmak isteyen kurumların kendi çalışanlarıymışçasına butik ve yüksek kalitede danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam