Nesnelerin İnterneti-IOT



İçinde bulunduğumuz dijitalleşme çağının, 4. Sanayi Devriminin meydana gelmesini sağlayan en önemli konseptlerden birisi Nesnelerin İnternetidir. (IoT) Günümüzde birçok büyük teknoloji ve üretim firması, Nesnelerin İnterneti ile büyük projeler ortaya çıkarmaktadır. Akıllı fabrikalardan ve akıllı şehirlerden, kendini süren arabalara kadar birçok çağ açan örnekleri vardır.

Nedir Nesnelerin İnterneti (IoT) ?

Nesnelerin İnterneti, “eşsiz bir biçimde adreslenebilir mekanik ve dijital nesnelerin oluşturduğu, bu nesnelerin belirli bir protokol ile birbirleriyle iletişim içinde olmaları ve veri akışını bir insan etkileşimine bağlı kalmadan sağladığı sistem” şeklinde tanımlanır. Kısaca nesnelerin iletişim içinde oldukları networkun oluşturduğu sistem diye tanımlayabiliriz. Bu nesnelerin en önemli özellikleri fiziksel dünyadaki verileri dijital dünyaya aktarıyor ve dijital dünya tarafından kontrol edilebiliyor olmalarıdır.

IoT Kavramı günümüzde çok konuşulmasına karşın aramızda uzun süredir bulunmaktadır. Carnegio Mellon Üniversitesi’ndeki dört mezun öğrencinin 1982 yılında bir kola makinesinin ürünlerinin stoklarını odalarından görebilmelerini sağlayan makineyle tetiklenen, 1994 yılında tarihteki ilk IoT cihazı olarak kabul edilen tost makinasının TCP/IP protokolü ile internete bağlanmasının ardından, 1999 yılında ilk kez Kevin Ashton tarafından Nesnelerin Interneti “Internet of Things” terimi kullanılmaya başlanmıştır. 

Peki uzun zamandır var olan bu kavramın son yıllarda bu kadar çok konuşulmasının sebebi nedir ? Neden şimdi IoT ? Nedenlerini sıralayalım:
• Internet alt yapısının günümüzdeki haline gelmesi
• Sensör ve cihaz maliyetlerinin azalması
• IoT Protokollerinin artması
• IoT Platformlarının olgunlaşması
• Bulut sistemlerinin gelişmesi ve hesaplama gücünün artarak IoT cihazlarından gelen datanın analiz edilmesinin kolaylaşması
• Başarılı projelerin yarattığı heyecan 

Nesnelerin İnterneti nasıl çözüm olur ? Gerçek bir ortamın cihazlar ve sensörler kullanılarak dijital bir ikizinin oluşturulması, bu ortamın görünürlülüğünü artırır. Görünürlülüğü artan nesneleri de kontrol edebilme imkanı artar. Enerji tasarrufu oluşturulur, verimlilik artar. Örneğin bir fabrikada hangi makinenin ne kadar verimli çalıştığı, ne kadar enerji harcadığı, sadece o fabrikadan değil, internet üzerinden herhangi bir lokasyondan görüntülenebilir.  Bunların yanında IoT, kestirimsel bakım, yapay zeka ve makine öğrenmesi, akan analitik gibi günümüz teknolojilerinin de data kaynağıdır; bu teknolojilerden değer oluşturulmasında önemli bir adım olmaktadır.
IoT yeni iş modellerine de kapı açar. Sigorta şirketleri IoT sayesinde saraç kullanımına göre faturalandırma yapabilmekte, IoT ile donatılmış araçlar(arabalar, bisikletler, martı) satın almadan ihtiyaç kadar kiralanabilme imkanları sunmaktadır. 

IoT projelerinin ürettiği değerin çok büyük olması ile birlikte, IoT Projelerinde başarıya ulaşmak kolay değildir. Consulta olarak bu projelerde başarının anahtarı olarak gördüğümüz etkenler şunlardır: 

• Fiziksel ortamın ve alt yapının iyi analiz edilmesi ve doğru cihaz, network teknolojisi ve sensör seçimi
• Yatırım Getirisinin hesaplanması (ROI)
• Uygulamaların içinde bulunulan sektöre uyumunun ispatlanması
• Küçük başlamak, kısa zamanda değer kazanmak ve uzun vadede genişletilebilir olmak
• Nesnelerin İnterneti konseptinin çok iyi anlaşılması, bu çözümün cihazlardan uygulamalara, sensörlerden bulut sistemlerine kadar birçok teknolojik basamağa sahip olduğunun idrak edilmesi
• Teknik ve teknik olmayan paydaşların birbirlerini anlaması. Hedefin herkes tarafından aynı olması
• Sürdürülebilir ve çağdaş yazılım ve donanım teknolojilerinin kullanılması

Son olarak, Consulta olarak IoT’ye bütün paydaşların bakış açısından bakıp, müşterilerimize özgü, sürdürülebilir ve karlı IoT çözümlerimizi cihaz partnerlerimizle birlikte öneriyor ve geliştiriyoruz. Oluşturduğumuz partner ekosistemimizin de katkısıyla IoT’deki yolculuğunuzda sizlerin uçtan uca en doğru çözümleri almasını sağlıyoruz.

Çözüm Ortaklarımız


The European House - Ambrosetti
Software AG
Pandea
board
UiPath
Centric Software
Alteryx
Qlik
Robusta
Knowbe4
Bilge Adam