CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/142 - Oct. 3, 2021

11 Ekim’e Kadar Teknopark ve Ar-Ge & Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/142 - 03 October 2021

11 Ekim’e Kadar Teknopark ve Ar-Ge & Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma

Bilindiği üzere, Covid-19 salgını nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge & Tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin bölge ve merkez dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, bu kapsamda çalışan personelin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bildirilmesi kaydıyla izin verilmiş böylece ilgili mükelleflerin 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar çerçevesindeki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen kapsamda yararlanmaya devam etmesine imkân sağlanmış ve önceki aylarda (Mart 2020 – Eylül 2021) farklı oranlar üzerinden bu uygulama gerçekleştirilmişti.

 

Gelinen aşamada; 30 Eylül 2021'de sona eren olan uzaktan çalışma süresinin, ilgili işletmelerde 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, 1 Ekim 2021 – 11 Ekim 2021 (bu tarih dahil) tarihleri arasında %50'sini aşmamak kaydıyla uzatılmasına karar verilmiştir.

 

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanabilmek için Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Ar-Ge & tasarım merkezleri dışında çalışan personele ve bölge & merkez dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerin yapılmasına (sistem üzerinde dışarda geçirilen süre ile ilgili olarak "Covid-19" seçeneğinin tercih edilmesine) devam edilecektir. Bunun dışında 4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar ve ilgili yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.