CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/048 - March 13, 2021

12 Mart 2021 tarihinde ilan edilen Ekonomi Reformu’nun ana hedefi; salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeye erişim olarak belirtilmiştir. Makroek

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/048 - 13 March 2021

12 Mart 2021 tarihinde ilan edilen Ekonomi Reformu’nun ana hedefi; salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeye erişim olarak belirtilmiştir. Makroek

12 Mart 2021 tarihinde ilan edilen Ekonomi Reformu’nun ana hedefi; salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeye erişim olarak belirtilmiştir. Makroekonomik istikrarın temini, rekabetçi üretim ve verimlilik artışları ile şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir yönetişim ise Ekonomik Reformun temel amaçları olarak açıklanmıştır.

Bu çerçevede vergisel düzenlemelerin sadeleştirilmesi ile yatırımcı dostu ve öngörülebilir adımların atılmasının hedeflendiği ifade edilmiştir. Bahse konu hedefe ulaşılabilmesi için aşağıdaki aksiyonların alınacağı ilan edilmiştir.

 • Vergi Usul Kanunu, gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenecektir.
 • Dijital Vergi Denetimi Sistemi geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dâhil olmak üzere inceleme süreleri kısaltılacaktır.
 • Standartlara dayalı, öngörülebilir ve haksız rekabetin önlenmesini sağlayan denetim modelleri uygulanacaktır.
 • Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dâhil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacaktır.
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları revize edilecektir.
 • Uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle “Karşılıklı Anlaşma Yöntemi” kullanılacaktır.
 • Mükellef ve İdare açısından vergisel öngörülebilirliği artıran transfer fiyatlandırmasına ilişkin “Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları” yaygınlaştırılacaktır.
 • Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen “Türkiye Dijital Vergi Dairesi” uygulaması hayata geçirilecektir.
 • Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam edilecek, “Dijital Vergi Asistanı” sistemi oluşturulacaktır.
 • Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesi sağlanacaktır.
 • Geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacaktır. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacaktır.

İlan edilen Ekonomik Reform paketinin tam metinini buradan indirebilirsiniz.

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir