CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/030 - Feb. 9, 2021

2020 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Kurlar

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/030 - 09 February 2021

2020 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Kurlar

09.02.2021 tarih ve 31390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525)” ile borsada rayici olmayan yabancı paraların 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar ilan edilmiştir.

 

Bilindiği üzere, 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınır. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanır. Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525) ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir.

 

Söz konusu hükümler 9 Şubat 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2020 yılı sonu itibarıyla dikkate alınacak kurları indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir