CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/006 - Jan. 8, 2021

2020 Yılında Nakit Sermaye Artırımında Uygulanacak Faiz İndirimi Oranı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/006 - 08 January 2021

2020 Yılında Nakit Sermaye Artırımında Uygulanacak Faiz İndirimi Oranı

Bilindiği üzere, sermaye şirketlerinin "Nakit Sermaye Artırımı" yaparak ödeyecekleri kurumlar vergisi tutarını yasal çerçevede azaltmaları mümkündür. Bu konuda referans mevzuat; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (K.V.K.) "Diğer İndirimler" kenar başlıklı 10 uncu maddesinin 1-(ı) fıkrası ile 9 ve 10 Seri No.lu K.V.K. Genel Tebliğleridir. Söz konusu müessese ile işletmeler sadece kanuni zeminde vergi planlaması yapmakla kalmayacak aynı zamanda, özkaynaklarını güçlendirerek örtülü sermaye riskini elimine edecek ve finansal rasyolarının daha ideal olmalarını sağlayarak kredibilitelerini artıracaklardır. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (T.C.M.B.) tarafından ilan edilen “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları” dikkate alınacaktır.

 

T.C.M.B.’nin resmi internet sitesinde yer alan tablolar dikkate alındığında, 25 Aralık 2020 tarihinde 2020 yılı için en son açıklanan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan – Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” oranı %19,62’dir. Buna göre 2020 yılında kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebilecek nakit sermaye artışına ilişkin faiz indiriminde bu oran dikkate alınacaktır.

 

Bahse konu T.C.M.B. raporuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/portlet/K24NEG9DQ1s%3D/tr

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.