CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/001 - Jan. 5, 2021

2021 Yılı İtibariyle e-Defter Dosyaları ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerinde Saklanması Uygulaması Başladı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/001 - 05 January 2021

2021 Yılı İtibariyle e-Defter Dosyaları ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerinde Saklanması Uygulaması Başladı

Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 09.10.2020 tarihinde yayımlanan “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu” ile 2020 ve sonrasındaki yıllara ait e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmış idi.

2020 Ocak ve aynı yıla ait sonraki dönemler e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Dönem

Aktarım Zamanı

2020 / Ocak - Şubat - Mart

15 Ocak 2021’e kadar

2020 / Nisan – Mayıs - Haziran

15 Şubat 2021’e kadar

2020 / Temmuz – Ağustos - Eylül

15 Mart 2021’e kadar

2020 / Ekim – Kasım

15 Nisan 2021’e kadar

2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

15 Nisan 2021’e kadar

2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

17 Mayıs 2021’e kadar

Bahse konu işlemi 2021 yılına ilişkin olarak mükelleflerin aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) dönemler itibariyle gerçekleştirmeyi tercih etme imkânı bulunmaktadır. Buna göre 2021 yılı aylık veya 3 aylık berat dosyası yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden 15 inci günün sonuna kadar belirlenmiştir. Konuya ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir.

Tercih

Dönem

Aktarım Zamanı

Aylık

2021 Ocak

17.05.2021'e kadar

2021 Şubat

15.06.2021'e kadar

2021 Mart

16.07.2021'e kadar

2021 Nisan

16.08.2021'e kadar

2021 Mayıs

15.09.2021'e kadar

2021 Haziran

15.10.2021'e kadar

2021 Temmuz

15.11.2021'e kadar

2021 Ağustos

15.12.2021'e kadar

2021 Eylül

  17.01.2022'ye kadar

2021 Ekim

  15.02.2022'ye kadar

2021 Kasım

  15.03.2022'ye kadar

2021 Aralık (Gerçek Kişi Mükellefler)

  15.04.2022'ye kadar

2021 Aralık (Tüzel Kişi Mükellefler)

  16.05.2022'ye kadar

 

 

Tercih

Dönem

Aktarım Zamanı

3 Aylık

2021 / Ocak - Şubat - Mart

15.06.2021'e kadar

2021 / Nisan - Mayıs - Haziran

15.09.2021'e kadar

2021 / Temmuz - Ağustos - Eylül

15.12.2021'e kadar

2021 / Ekim - Kasım - Aralık (Gerçek Kişi Mükellefler)

  15.04.2022'ye kadar

2021 / Ekim - Kasım - Aralık (Tüzel Kişi Mükellefler)

  16.05.2022'ye kadar

 

GİB tarafından 09.10.2020 tarihinde yayımlanan “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu” nu indirmek için buraya tıklayınız.

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır

Dokümanı İndir