CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/163 - Nov. 29, 2021

2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/163 - 29 November 2021

2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20

27.11.2021 tarih ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 533 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2021 yılı için %36,20 olarak tespit edilmiştir.

 

Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

 

533 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211127-6.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir