CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2020/173 - Dec. 31, 2020

7256 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yapılandırmada Süre Uzatımı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2020/173 - 31 December 2020

7256 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yapılandırmada Süre Uzatımı

30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırmalar için 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılması gereken başvuru ile vergi ve gümrük mevzuatı kaynakları borçlarla ilgili olarak 31 Ocak 2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitin ödeme süresi bir ay uzatılmıştır.

Bahse konu Cumhurbaşkanı Kararı ile ayrıca 7256 sayılı Kanun’un 4. maddesinde yapılandırılması kabul edilen borçlar (13 üncü ve 14 üncü fıkralar hariç) için de başvuru ve ödeme sürelerini aynı şekilde bir ay uzatılmıştır. Bir başka deyişle 7256 sayılı Kanunun 3/16 madde hükmü uyarınca kendisine verilen yetkiyi kullanan Cumhurbaşkanı, başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir ay uzatmıştır.

Söz konusu Karar kapsamında; yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 31 Ocak 2021 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle, 1 Şubat 2021 tarihi bitimine kadar ilgili vergi ve gümrük idaresine başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dâhil) ödemelerini 28 Şubat 2021 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle, 1 Mart 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir.

 

3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nı indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir