CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/132 - Sept. 4, 2021

7326 Sayılı Kanuna Başvuru Süreleri Uzatıldı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/132 - 04 September 2021

7326 Sayılı Kanuna Başvuru Süreleri Uzatıldı

27.08.2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’da yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bahse konu Kanunun 9 uncu maddesinin Cumhurbaşkanı’na vermiş olduğu yetki çerçevesinde uzatılmıştır.

 

Aşağıda belirtilen Kanun kapsamındaki hükümlere ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.

 

  • Kesinleşmiş Alacaklar – Madde 2
  • Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar – Madde 3
  • İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler – Madde 4
  • Matrah ve Vergi Artırımı – Madde 5
  • İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi – Madde 6
  • Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları – Madde 7
  • Ön Değerlendirme, Araştırma veya Tespit Aşamasında Olan Eksik İşçilik Prim Tutarları ile Kesinleşmemiş İdari Para Cezaları – Madde 8

 

Bu çerçevede;

 

  • Vergi İlk Taksit Ödeme Süresi; 31.10.2021
  • Matrah Artırımı Başvuruları; 30.09.2021
  • İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Başvuruları ve Ödemeleri; 30.09.2021 (Emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar) tarihlerine uzatılmıştır.

 

4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210827-2.pdf

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.