CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/004 - Jan. 6, 2021

Alacaklıya Geç Ödeme Yapıldığı Durumlara Yönelik Temerrüt Faiz Oranı Tebliği Yayımlandı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/004 - 06 January 2021

Alacaklıya Geç Ödeme Yapıldığı Durumlara Yönelik Temerrüt Faiz Oranı Tebliği Yayımlandı

02.01.2021 tarih ve 31352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (T.C.M.B.) Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesine istinaden mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık %18,25 ve alacağın tahsil masrafları için takip edilebilecek asgari giderim tutarı 385,00 TL olarak belirlenmiştir.

 

Belirlenen bu oran ve tutar 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir