CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2024/38 - June 3, 2024

Anonim ve Limited Şirketlerde Sermaye Artırımı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2024/38 - 03 June 2024

Anonim ve Limited Şirketlerde Sermaye Artırımı

Anonim ve Limited Şirketlerde Sermaye Artırımı

 

29.05.2024 tarih ve 32560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7511 sayılı “Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır.

 

Bahse konu değişikliklerden önem arz edenler aşağıda maddeler halinde paylaşılmıştır.

 

  • Sermayeleri en az sermaye tutarının altında olan anonim ve limited şirketler, sermayelerini 31.12.2026 tarihine kadar 332'nci ve 580'inci maddelerde öngörülen tutarlara (anonim şirketler için 250.000 TL, limited şirketler için 50.000 TL) yükseltirler, aksi halde infisah etmiş sayılırlar. Ticaret Bakanlığı, 31.12.2026 olan tarihi birer yıl olarak en çok iki defa uzatabilir.
  • Çıkarılmış sermayesi en az 250.000 TL olan kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketler ise başlangıç sermayeleri ile çıkarılmış sermayelerini 31.12.2026 tarihe kadar 500.000 TL’ye yükseltmedikleri takdirde, bu sistemden çıkmış sayılırlar.
  • Sermayenin 332'nci ve 580'inci maddelerde öngörülen tutarlara yükseltilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır ve bu kararlar aleyhine imtiyaz kullanılmaz.
  • Anonim şirketlerde yönetim kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçecektir. Değişiklik öncesinde anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilinin seçiminin her yıl yapılması gerekmekteydi.

 

7511 sayılı Kanuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240529-1.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.