CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2020/142 - Nov. 2, 2020

Antrepo İşleticilerinin Yararlandığı Götürü Teminat Uygulamasının Yürürlük Tarihinde Değişiklik

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2020/142 - 02 November 2020

Antrepo İşleticilerinin Yararlandığı Götürü Teminat Uygulamasının Yürürlük Tarihinde Değişiklik

 

Hatırlanacağı üzere Gümrük antrepolarında “Götürü Teminat” uygulaması 2014 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve 30 Eylül 2020 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile yeniden söz konusu uygulama hayata geçirilmişti. Antrepo işleticilerinin götürü teminat uygulamasından yararlanmalarına ilişkin olarak 117 no.lu sirkülerimizde gerekli bilgilendirme yapılmış ve Gümrük Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenen 527 ve diğer ilgili maddelerine ilişkin değişiklikler paylaşılmıştı.

 

31.10.2020 tarih ve 31290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile götürü teminat uygulamasına yönelik daha önce 1 Kasım 2020 olarak belirlenen yürürlük tarihi 31 Aralık 2020 olarak değiştirilmiştir.

 

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201031-8.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.