CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2020/34 - April 6, 2020

Araç Muayene Süreleri Uzatılmıştır

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2020/34 - 06 April 2020

Araç Muayene Süreleri Uzatılmıştır

03.04.2020 tarih ve 31088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi Ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğe” Geçici 2 nci madde eklenmiştir. Söz konusu madde uyarınca, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, muayene süresi gelen araçlarının muayenesini 3 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebileceklerdir. Bu süreler gerektiğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uzatılabilecektir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi