CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2020/33 - April 5, 2020

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan Süre Uzatımı Duyurusu

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2020/33 - 05 April 2020

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan Süre Uzatımı Duyurusu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (B.D.D.K.), 2 Nisan 2020 tarih ve 8976 sayılı kararı ile COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde operasyonel süreçlerde yaşanan etkileri değerlendirerek; bankalar, bağımsız denetim kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince B.D.D.K.’ya ve ilgili diğer mercilere gönderilmesi gereken 31.12.2019 yılsonu ve 31.03.2020 ara döneme ilişkin finansal raporlamalar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları için belirlenmiş süreler ile 31.12.2020’ye kadar geçerli olmak üzere ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiş muhtelif bildirimler için belirlenmiş olan sürelere 60 gün ilave edilmek suretiyle süre uzatımına gidilmesine karar vermiştir. Ek olarak, 31.12.2019 tarihine ilişkin bankaların tikel ve tümel stres testi uygulama sonuçlarına ilişkin Stres Testi Raporu ile İSEDES raporlarının B.D.D.K.’ya KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) üzerinden elektronik ortamda gönderilebilmesine imkân tanımıştır. Ayrıca, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te yukarıda verilen süreden farklı olarak, bankaların kredi tahsislerinde meydana gelebilecek olan aksaklıkların giderilebilmesini teminen, anılan Yönetmeliğin 11/A maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü kapsamında alınması gereken ancak kredi müşterilerinden temin edilemeyen belgelerin eksikliğine dair kayıtların tutulması ve eksik bilgi ve belgelerin kredi tahsisini müteakip 6 ay içinde tamamlanmasına ve 11/A maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca mevcut kredi müşterilerinden istenen bilgi ve belgelerden eksik olanların 2020 yılsonuna kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.

 

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

Dokümanı İndir