CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/056 - April 1, 2021

Bazı Menkul Sermaye İratlarına İlişkin İndirimli Stopaj Oranlarının Süresi 31 Mayıs 2021’e Uzatıldı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/056 - 01 April 2021

Bazı Menkul Sermaye İratlarına İlişkin İndirimli Stopaj Oranlarının Süresi 31 Mayıs 2021’e Uzatıldı

01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 inci maddesi kapsamında, yürürlük süresi 31 Mart 2021'de dolan bazı stopaj oranlarına ilişkin süreler uzatılarak son yürürlük tarihleri 31 Mayıs 2021 olarak tespit edilmiştir. İlgili Karar çerçevesinde, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli tevkifat oranları özet olarak aşağıda belirtilmiştir.
 

Mevduat faizlerinde

 • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
 • Vadesi 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
 • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

 

 Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarında;

 • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
 • Vadesi 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

 

23 Aralık 2020 - 31 Mayıs 2021 (bu tarih dahil) tarihleri arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıdaki tevkifat oranları uygulanacaktır.

 

 

 • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
 • 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
 • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
 • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.

 

Ek olarak; 23 Aralık 2020 - 31 Mayıs 2021 (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç), yatırım fonlarından elde edilen kazançlara bahse konu Kararın 1 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 olarak uygulanacaktır.


 
3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.


 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210401-15.pdf


 
Saygılarımızla,
CONSULTA Vergi

 
(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.