CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/093 - June 1, 2021

Bazı Menkul Sermaye İratlarına İlişkin İndirimli Stopaj Oranlarının Süresi 31 Temmuz 2021’e Uzatıldı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/093 - 01 June 2021

Bazı Menkul Sermaye İratlarına İlişkin İndirimli Stopaj Oranlarının Süresi 31 Temmuz 2021’e Uzatıldı

01.06.2021 tarih ve Mükerrer 31498 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 inci maddesi kapsamında, yürürlük süresi 31 Mayıs 2021'de dolan indirimli stopaj oranlarına ilişkin süreler uzatılarak son yürürlük tarihleri 31 Temmuz 2021 olarak tespit edilmiştir. İlgili Karar çerçevesinde, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olacak indirimli tevkifat oranları aşağıda gösterilmiş olup, bahse konu oranlar 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanacaktır.

 

Mevduat Faizlerinde​​;

 

 • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
 • Vadesi 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
 • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

 

Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarında;

 

 • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
 • Vadesi 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

 

1 Haziran 2021 tarihinden itibaren iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara ise aşağıda belirtilmiş olan indirimli tevkifat oranları uygulanacaktır.

 

 • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
 • 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
 • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
 • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.

 

4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210601M1.pdf

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.