CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2024/41 - June 24, 2024

BSMV’ye Tabi İşlemlerde Belge Düzeni 12.06.2024 tarih ve 32574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “562 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile 435 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nd

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2024/41 - 24 June 2024

BSMV’ye Tabi İşlemlerde Belge Düzeni 12.06.2024 tarih ve 32574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “562 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile 435 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nd

BSMV’ye Tabi İşlemlerde Belge Düzeni

 

12.06.2024 tarih ve 32574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “562 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile 435 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmıştır.

 

Bahse konu değişiklikler aşağıda özet olarak ve maddeler halinde belirtilmiştir;

 

  • Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında Türkiye'de kurulu finansman şirketleri ve tasarruf finansman şirketleri 1 Temmuz 2024, Ödeme ve  Menkul  Kıymet  Mutabakat  Sistemleri,  Ödeme  Hizmetleri  ve  Elektronik  Para Kuruluşları  Hakkında  Kanun  kapsamında  faaliyet  gösteren  ödeme  kuruluşları  ve elektronik  para  kuruluşları  1  Ocak  2025 tarihinden  itibaren, banka  ve  sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tâbi işlemleri nedeniyle fatura  yerine  geçmek  üzere  dekont düzenleyebileceklerdir.
  • Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları BSMV'ye tâbi işlemleri için dekont, BSMV’ye tabi olan işlemleri dışında kalan KDV'ye tâbi teslim ve hizmetleri için fatura düzenleyeceklerdir.
  • Ödeme ve elektronik para kuruluşları ise, faaliyetlerine göre bir, üç, altı ay veya bir yıl gibi belirli hesap devreleri itibariyle, devre sonlarında düzenlenen hesap bildirim cetveli (ekstre) ile bildirilmesi mutad olan BSMV’ye tabi işlemleri için dekont yerine aynı bilgileri taşımak şartı ile hesap bildirim cetveli (ekstre) düzenleyebileceklerdir.

 

562 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin, tam metnine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240612-4.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.