CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/090 - May 31, 2021

Çeklerin İbraz Süresine İlişkin Kanun Düzenlemesi

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/090 - 31 May 2021

Çeklerin İbraz Süresine İlişkin Kanun Düzenlemesi

25.05.2021 tarih ve 31491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7319 sayılı “Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir. Söz konusu hükümler aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

 

  • İbraz süresinin son günü 30.04.2021 – 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi 31.05.2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar durur. Bu çeklerin belirtilen tarihler arasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının tamamen bulunması halinde ödeme yapılır, çek karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması halinde ise karşılıksızdır işlemi yapılmaz. Belirtilen tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde karşılıksızdır işlemi yapılmayan çekler 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren, kalan ibraz süreleri içinde ibraz edilebilir.
  • Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yukarıda belirtilen madde kapsamındaki çekler bakımından yapılan ibraz, ödeme ve diğer işlemler sebebiyle ilgililerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.

 

7319 sayılı Kanuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525-12.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.