CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/005 - Jan. 6, 2021

Çeklerin Vadelerinden Önce İbraz Edilememesine İlişkin Süre Uzatıldı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/005 - 06 January 2021

Çeklerin Vadelerinden Önce İbraz Edilememesine İlişkin Süre Uzatıldı

31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’a konulan bir hüküm ile 5941 sayılı Çek Kanunu’nda değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu 5941 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca 31.12.2021 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.

 

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’a ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M5-19.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.