CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/190 - Dec. 31, 2021

Covid-19 Aşılarının KDV Oranı ve Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Yatırımlara İlişkin KDV’nin İadesine İlişkin Karar

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/190 - 31 December 2021

Covid-19 Aşılarının KDV Oranı ve Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Yatırımlara İlişkin KDV’nin İadesine İlişkin Karar

31.12.2021 tarih ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV mevzuatına yönelik olarak aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 

  • Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının 31 Aralık 2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. Değişiklik öncesinde, %1 KDV oranının uygulanacağı süre 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermekteydi.
  • Cumhurbaşkanı sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatma yetkisini kullanarak; Katma Değer Vergisi Kanununun imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hakkındaki geçici 37 nci maddesini, söz konusu maddede düzenlendiği şekilde, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanmasına karar vermiştir. Değişiklik öncesinde yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV dönemi 2021 yılında sona eriyordu.

 

5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nı indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

 

Dokümanı İndir