CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/139 - Sept. 23, 2021

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu İhbar Tazminatının Vergilendirilmesi Yönünde Karar Verdi

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/139 - 23 September 2021

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu İhbar Tazminatının Vergilendirilmesi Yönünde Karar Verdi

 

09.09.2021 tarih ve 31593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2020/17 Esas No.lu, 2021/2 Karar No.lu Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı 27.03.2018 tarihinden önce imzalanan ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında ödenen ihbar tazminatının ücret geliri niteliğinde olup olmadığının tespitine ilişkindir.

 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, vergilendirme alanında muafiyet ve istisna hükümlerinin yorum yoluyla genişletilmesi veya daraltılmasının anayasal güvence ifade eden verginin yasallığı ilkesine aykırı düşeceği görüşünden hareketle; 27.03.2018 tarihinden önce imzalanan ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında ödenen ihbar tazminatının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesinde göre ücret niteliğinde bir gelir olduğu ve istisna kapsamında bulunmayan bu gelirin vergilendirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.

 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 2020/17 Esas No.lu, 2021/2 Karar No.lu Kararına ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.