CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/162 - Nov. 22, 2021

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun E-Tebligat ile İlgili Kararı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/162 - 22 November 2021

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun E-Tebligat ile İlgili Kararı

Vergi Usul Kanunu ve Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan elektronik tebligatlara ilişkin 2021/2 E., 2021/4 K. No.lu Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararı, 18.11.2021 tarih ve 31663 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Oy çokluğu ile alınarak kesinleşen ilgili karar uyarınca; muhatabın cep telefonuna veya e-posta adresine tebligatla ilgili bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

2021/2 E., 2021/4 K. no.lu Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararını indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir