CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2022/067 - April 22, 2022

Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı Yapılacak

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2022/067 - 22 April 2022

Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı Yapılacak

21.04.2022 tarih ve 31816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41)” ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde önemli değişiklikler yapılmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ ile yapılan değişikliklerden bir tanesi demir-çelik ürünleri tesliminin, “Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler” kapsamına alınmasıdır.

 

Yeni düzenleme ile yapılan değişiklikler özet olarak aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir;

 

  • Kapsamdaki ürünlerin “KDV Mükellefleri” (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler hariç) ile “Belirlenmiş Alıcılara” tesliminde (KDV mükellefi olsun olmasın) 4/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.
  • Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmazken, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde tevkifat uygulanacaktır.
  • Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki teslimlerinde tevkifat uygulanacaktır.
  • İthalatçılar tarafından yapılan teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilmelidir. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen mal firmamızca münhasıran cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapacaklardır.
  • Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir.
  • Demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde ise tevkifat uygulanmayacaktır.
  • Demir-çelik ürünlerinin teslimi ile ilgili mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın, nakden iade talepleri ise 10.000 TL’yi aşmamak kaydıyla, vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecektir. 10.000 TL ve üzerindeki nakden iade talepleri ise vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilecektir. 10.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülecektir.

 

Söz konusu değişiklikler, 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Bahse konu Tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220421-15-1.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.