CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2023/033 - Feb. 20, 2023

Deprem Bölgelerinde Bulunan Mükelleflerin Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2023/033 - 20 February 2023

Deprem Bölgelerinde Bulunan Mükelleflerin Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler

17.02.2023 tarih ve VUK-151 / 2023-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında teminat verme yükümlülüğü bulunan mükelleflerden (Akaryakıt ve LPG piyasasına yönelik), deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen illerde bulunanların vermeleri gereken teminatın verilme sürelerinin uzatılmasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

 

Bu çerçevede, deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen  illerdeki gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ile katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan adi ortaklıklardan, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca bu illerdeki 6 Şubat 2023 tarihinden önce lisans almış ve teminat verme süresi bu tarihten sonra sona eren mükellefler ile (b) bendi kapsamındaki mükelleflerin teminat verme sürelerinin 31 Ağustos 2023 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılması uygun görülmüştür.

 

VUK-151 / 2023-2 sayılı Sirkülere ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.gib.gov.tr/node/167815/

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.