CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2023/034 - Feb. 20, 2023

Deprem Kapsamında Yapılacak Ödemelerde Vergi Borcu Yoktur Yazısı Aranılmaması Hakkında Tebliğ

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2023/034 - 20 February 2023

Deprem Kapsamında Yapılacak Ödemelerde Vergi Borcu Yoktur Yazısı Aranılmaması Hakkında Tebliğ

17.02.2023 tarih ve 32107 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 15)” ile kamu kurum ve kuruluşlarınca vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak ödemeler için aranılmayacaktır.

 

Bahse konu Tebliğ 17 Şubat 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Seri: A Sıra No: 15 Tebliğine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230217-9.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.