CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/043 - March 4, 2021

E-Arşiv Fatura Portalı Girişine İlişkin Duyuru

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/043 - 04 March 2021

E-Arşiv Fatura Portalı Girişine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, Covid-19 salgını nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge & Tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin bölge ve merkez dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, bu kapsamda çalışan personelin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bildirilmesi kaydıyla izin verilmiş böylece ilgili mükelleflerin 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar çerçevesindeki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen kapsamda yararlanmaya devam etmesine sırasıyla; 30 Haziran 2020, 31 Temmuz 2020, 31 Ağustos 2020, 30 Eylül 2020, 10 Ekim 2020, 31 Ekim 2020, 31 Aralık 2020 ve son olarak da 28 Şubat 2021 tarihine kadar imkân tanınmıştı.

Gelinen aşamada; 28 Şubat 2021'de sona erecek olan uzaktan çalışma süresinin, ilgili işletmelerde 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, 01-31 Mart 2021 tarihleri arasında %60'ını,  01-30 Nisan 2021 tarihleri arasında %50'sini aşmamak kaydıyla uzatılmasına karar verilmiştir.

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanabilmek için Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Ar-Ge & tasarım merkezleri dışında çalışan personele ve bölge & merkez dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına (sistem üzerinde dışarda geçirilen süre ile ilgili olarak "COVID-19" seçeneğinin tercih edilmesine) devam edilecektir. Bunun dışında 4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar ve ilgili yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir