CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/031 - Feb. 9, 2021

e-Fatura ile İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/031 - 09 February 2021

e-Fatura ile İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

09.02.2021 tarih ve 31390 sayılı Resmî Gazete’de, 2020/51 E. ve 2020/73 K. sayılı, 10.12.2020 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı yayımlanmıştır. Söz konusu karar, elektronik fatura düzenleme yükümlülüğü bulunan mükellefin kâğıt fatura düzenlemesi nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezalarının iptaline ilişkindir.

 

Bahse konu Kararda, konunun esası ve itirazın gerekçesi incelenerek Anayasaya aykırılık sorunu ele alınmış ve elektronik fatura düzenleme yükümlülüğü bulunan mükellefin kâğıt fatura düzenlemesi nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezalarının Anayasa’ya aykırı olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

2020/51 E. ve 2020/73 K. sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı’nı indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir