CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/143 - Oct. 3, 2021

Faiz ve Kar Payı Tevkifat Oranlarında İndirim 31 Aralık’a Uzatıldı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/143 - 03 October 2021

Faiz ve Kar Payı Tevkifat Oranlarında İndirim 31 Aralık’a Uzatıldı

01.10.2021 tarih ve 31615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 inci maddesi kapsamında, yürürlük süresi 30 Eylül 2021'de dolan indirimli stopaj oranlarına ilişkin süreler uzatılarak son yürürlük tarihleri 31 Aralık 2021 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu indirimli tevkifat oranları 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanacaktır.

 

İlgili Karar çerçevesinde, 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olacak indirimli stopaj oranları aşağıda gösterilmiştir.

 

Mevduat Faizlerinde​​;

 

 • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,
 • Vadesi 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
 • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

 

Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarında;

 

 • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,
 • Vadesi 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

 

1 Ekim 2021 tarihinden itibaren iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara ise aşağıda belirtilmiş olan indirimli tevkifat oranları uygulanacaktır.

 

 • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
 • 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
 • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
 • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.

 

4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nı indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

 

Dokümanı İndir