CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/141 - Sept. 23, 2021

Faiziyle İadesi Gereken Vergilere Dair Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/141 - 23 September 2021

Faiziyle İadesi Gereken Vergilere Dair Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

09.09.2021 tarih ve 31593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/1 Esas ve 2021/3 Karar No.lu Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Daireleri arasında mevcut olan içtihat farklılıklarını gidermiştir.

 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Vergi Usul Kanunu uyarınca 16.06.2012 tarihi sonrasında tahsil edilip yargı kararı uyarınca iadesi gereken bir verginin kanuni faiz talebiyle iadesinde, 3095 sayılı Kanuni Faiz Ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’da yazılı kanuni faizin mi yoksa Vergi Usul Kanunu’nun 112 inci maddesi uyarınca tecil faizinin mi uygulanması gerektiğini açıklığa kavuşturmuştur.

 

Bu çerçevede iadesi gereken bir verginin herhangi bir yasal dayanak gösterilmeksizin kanuni faiziyle iadesine karar verilmesinin talep edilmesi durumunda, kanuni faiz talebinden Vergi Usul Kanunu’nun 112 nci maddesinin 4’üncü fıkrasında belirtilen tecil faizinin anlaşılması gerektiğine oyçokluğu ile kesin olarak karar verilmiştir.

 

2021/1 Esas ve 2021/3 Karar No.lu Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı’na ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir