CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/065 - April 30, 2021

Geceleme Hizmetinde %1 KDV Oranı Uygulamasının Süresi Uzatıldı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/065 - 30 April 2021

Geceleme Hizmetinde %1 KDV Oranı Uygulamasının Süresi Uzatıldı

30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 9- (1) 30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ekli II sayılı listenin ‘B) DİĞER MAL VE HİZMETLER' bölümünün 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır."

 

Buna göre 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti için %1 KDV oranı uygulanacaktır.

 

Bu Karar 1 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nı indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir