CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2022/104 - July 21, 2022

Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5’a Yükseltildi

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2022/104 - 21 July 2022

Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5’a Yükseltildi

21.07.2022 tarih ve 31899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu alacağının ödeme süresi içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı ve ay kesirlerine isabet eden kısmın günlük olarak hesaplandığı gecikme zammı oranı %2,5 olarak belirlenmiştir. Gecikme zammı oranının değişmesi ile birlikte Vergi Usul Kanunu’nun 112 ve 371 inci maddelerine göre gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranları da aynı şekilde değişmiştir.

 

Bahse konu Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde her ay için ayrı ayrı uygulanan gecikme zammı %1,6 olup, %56 oranında artış yapılmıştır.

 

5801 sayılı Karara ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220721-1.pdf

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.