CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/129 - Aug. 16, 2021

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Uygulamaya Açıldı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/129 - 16 August 2021

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Uygulamaya Açıldı

Bilindiği üzere, 13.07.2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim yapılması düzenlenmiş olup, bildirim formu 10 Ağustos 2021 tarihi itibariyle İnternet Vergi Dairesinde “Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri” menüsünde uygulamaya açılmıştır.

 

Tüzel kişilerde;

 

  1. Tüzel kişiliğin hamiline yazılı senetler dâhil %25’i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,
  2. Tüzel kişiliğin %25’i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,
  3. (a) ve (b) bentleri kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler; gerçek faydalanıcı olarak bildirilecek olup, bu kişiler hakkında formun A. bölümü doldurulacaktır.

 

Trust ve benzeri teşekküllerde; kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı sıfatına haiz olanlar ya da bu teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanlar gerçek faydalanıcı olarak bildirilecek olup, bu kişiler hakkında formun B. bölümü doldurulacaktır.

 

Bilgisi verilen kişinin anılan şirketteki gerçek faydalanıcılığı hissedarı olduğu bir başka şirketten kaynaklanıyorsa bu şirket(ler)in de açıklama alanında belirtilerek hisse oranı örnekte anlatılan şekilde hesaplanmalıdır. A şirketinin %80 hissesine sahip olan bir B şirketinin %40 oranında hissedarı olan X kişisinin, A şirketine ilişkin bildirimde %80 x %40 = %32 oranında hisse sahibi olduğu bildirimi yapılmalıdır. Ayrıca hangi şirket(ler) aracılığıyla dolaylı ortak olduğu tablo üzerinde yer alan açıklama alanında belirtilmelidir. Bir gerçek kişinin hissedarlığının hem doğrudan hem de bir başka tüzel kişi ortaklığı nedeniyle dolaylı olması durumunda, formun “Ortaklık Şekli” kısmını “doğrudan ve dolaylı” olarak bildirip “Şirketteki Hisse Oranı” kısmına doğrudan ve yukarıdaki şekilde hesaplanan dolaylı hisselerinin toplam değeri bildirilmelidir.

 

Trust ve trust benzeri yasal oluşumlarda gerçek faydalanıcının tüzel kişi olması durumunda açıklama alanında bahse konu tüzel kişiliğin gerçek faydalanıcı olma sebebi, hisse oranı belirtilmelidir. Örnek: Yurt dışında kurulu bir trustın mütevellisi C şirketi ise C şirketinin %25’den fazla hissesine sahip olan Y gerçek kişisi trustın gerçek faydalanıcısıdır.

 

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu ve açıklamalarını indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir