CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/072 - May 4, 2021

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Fatura Düzenleme Süresini Kısaltma Yetkisi

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/072 - 04 May 2021

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Fatura Düzenleme Süresini Kısaltma Yetkisi

30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Vergi Usul Kanunu’nun “Fatura Nizamı” kenar başlıklı 231 inci maddesinde değişikliğe gidilerek, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na söz konusu yasa metninde sayılan kriterler çerçevesinde belirlenen mükellefler için 7 günlük fatura düzenleme süresinin indirilmesi konusunda yetki verilmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun 231 inci maddesinin 5 inci fıkrasının güncel şekli aşağıda belirtilmiştir;

 

“Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir.  Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev'i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak,  bu süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Bu süreler içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.”

 

7318 sayılı Kanunun tam metnini indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir