CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2024/39 - June 10, 2024

İhracat Bedelinin Bankaya Satış Zorunluluğunda Oran %40’dan %30’a Düşürüldü

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2024/39 - 10 June 2024

İhracat Bedelinin Bankaya Satış Zorunluluğunda Oran %40’dan %30’a Düşürüldü

İhracat Bedelinin Bankaya Satış Zorunluluğunda Oran %40’dan %30’a Düşürüldü

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 07.06.2024 tarih ve 3187388 sayılı yazısı ile İhracat Genelgesi’nde değişiklik yapılmış ve “Ek Madde 2” düzenlenmiştir.

 

10 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, İBKB’ye (İhracat Bedeli Kabul Belgesi) veya DAB’a (Döviz Alım Belgesi) bağlanan ihracat bedellerinin en az %30’u İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılmak durumundadır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.

 

Değişiklik öncesinde bahse konu oran %40 olup, söz konusu düzenlemeyi içeren Ek Madde 1 yürürlükten kaldırılmıştır.

 

İhracat Genelgesi’nin güncel haline ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.