CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/038 - Feb. 21, 2021

İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğde İşlenmemiş Kıymetli Madenler ile İlgili Değişiklik

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/038 - 21 February 2021

İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğde İşlenmemiş Kıymetli Madenler ile İlgili Değişiklik

21.02.2021 tarih ve 31402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin  (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/61)” ile “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar” uygulamasında değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından aracılık edilen işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Söz konusu değişiklikler 21 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.

Bahse konu 2021-32/61 No.lu Tebliğ’e ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210221-11.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.