CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/052 - March 23, 2021

İhracat Genelgesinde Değişiklik

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/052 - 23 March 2021

İhracat Genelgesinde Değişiklik

16.03.2021 tarih ve 179278 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı yazısı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi’nde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile Genelgenin “İndirim ve Mahsup İşlemleri” kenar başlıklı 21 inci maddesinin 6’ncı fıkrası revize edilmiştir.

Buna göre; dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde veya İhracat Genelgesinin Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerine bildirim kenar başlıklı 29 uncu maddesi uyarınca gönderilen ihtarname süresi içerisinde kalınması kaydıyla, ilgili Gümrük Beyannamelerinin birer örneği/Gümrük Beyannamesi bilgilerinin bankalara ibrazı durumunda mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubu mümkündür.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi’nin güncel tam metnine ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir