CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/157 - Oct. 26, 2021

İhracat Genelgesinde İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ile İlgili Önemli Değişiklikler

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/157 - 26 October 2021

İhracat Genelgesinde İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ile İlgili Önemli Değişiklikler

Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.10.2021 tarih ve 650957 sayılı yazısı ile TCMB İhracat Genelgesinde önemli değişiklikler yapılmıştır.

 

Bahse konu değişiklikler özet olarak şu şekildedir;

 

  • Değişiklik öncesinde; İran, Suriye ve Lübnan’a yapılan ihracat işlemleri “ihracat bedellerinin yurda getirilmesine” ilişkin kapsamın dışında tutulmakta ve bu ülkelere yapılan ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde yurda getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktaydı. Yeni düzenleme ile aşağıdaki tabloda yer alan ülkeler de bu kapsama alınmış olup, istisnaya tabi ülke sayısı 29 olmuştur.

İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeler

Afganistan

Fildişi Sahili

Kamerun

Lübnan

Suriye

Angola

Filistin

Kenya

Moldova

Suudi Arabistan

Belarus

Gabon

Kırgızistan

Nijerya

Tacikistan

Benin

Gana

Kuzey Kore

Senegal

Tanzanya

Cibuti

Gine

Küba

Somali

Venezuela

Etiyopya

İran

Liberya

Sudan

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; aşağıda yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin %50’sinin tasarrufu serbesttir. ​​​​​​​

İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde Gümrük Beyannamesinde Yer Alan Tutarın %50’sinin Tasarrufunun Serbest Bırakıldığı Ülkeler

Azerbaycan

Özbekistan

Cezayir

Tunus

Fas

Türkmenistan

Kazakistan

Ukrayna

Mısır

Yemen

 

  • Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kiralama yoluyla yapılan ihracatta; sözleşme sürelerinin 180 günden fazla olması ve 180 gün sonunda sözleşmenin vadesi gelmemiş borçları da içermesi, aylık kira ücreti toplamının 15.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirasını geçmemesi halinde kiralananın toplam değeri göz önüne alınmaksızın ihracat hesabı doğrudan bankalarca veya ihtarname süresi ile ek süreler içinde kalınması koşuluyla Vergi Daireleri tarafından terkin edilerek kapatılır.
  • İhracat bedelinin mahsuben ödemede kullanılabilmesi için mahsup talebinin bedel getirme süreleri içinde veya İhracat Genelgesinin 27’nci maddesi uyarınca verilen ek süreler ya da 29 uncu maddesi uyarınca gönderilen ihtarname süresi içerisinde yapılması gerekir.
  • Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde veya İhracat Genelgesinin 27’nci maddesi uyarınca verilen ek süreler ya da 29 uncu maddesi uyarınca gönderilen ihtarname süresi içerisinde kalınması kaydıyla, ilgili GB’lerin birer örneği/GB bilgilerinin bankalara ibrazı durumunda mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubu mümkündür.

 

İhracat Genelgesinin güncel haline ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir